Tuyển dụng tháng 2 năm 2019

Tuyển dụng Sales Admin

Tuyển dụng Sales Admin

17/12/2019

Tuyển dụng Sales Admin. Hỗ trợ các công việc của Phòng kinh doanh, giám sát việc thực hiện kế hoạch của nhân viên Phòng kinh doanh. Chi tiết Tuyển dụng Sales Admin
Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh tháng 2 năm 2019

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh tháng 2 năm 2019

17/12/2019

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh tháng 2 năm 2019. Lập kế hoạch công tác tuần/tháng và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng. Chi tiết Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh tháng 2 năm 2019

Tư vẫn hỗ trợ

top
top